طراحی چیدمان صنعتی (Industrial Layout Design)

توسط |2024-01-13T02:10:31+03:30ژانویه 13th, 2024|مقالات|بدون ديدگاه

طراحی چیدمان صنعتی (Industrial Layout Design) چیدمان یک کارخانه صنعتی تجسم و طراحی آرایش بخش ها و خدمات در یک منطقه مورد استفاده به عنوان یک کارخانه صنعتی است. ساخت این طرح نتیجه یک مطالعه مهندسی است که پیکربندی های مختلف ممکن را با هدف حل یک چرخه تولید خاص مقایسه می کند. مهمترین بخش [...]